burada HAYAT var!
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Dünyamız ve Stratejik Planlama – 1

238

DÜNYAMIZ ve STRATEJİK PLANLAMA-1

Özel sektörde faaliyet gösteren şirketlerin veya kişilerin amaçları nelerdir? Faaliyette bulundukları işleri niçin yapmaktadırlar? Karlılık olmadığı takdirde aynı işi veya işleri yine yapmaya devam edebilirler mi? Tüm bu soruların cevapları aynı kapıya çıkmaktadır; o da yaşamlarını devam ettirebilmek için gerekli kaynakları temin edebilmektir.

Bilindiği gibi gerek araç ve gereç, gerek zaman ve insan kaynakları açısından olsun eldeki kaynakların etkin ve verimli kullanılması, asgari maliyet ve azami karlılık iş dünyamızda gözetilmeye çalışılan önemli prensiplerdir. Bu prensiplerin yerine getirilmesi için gösterilen üstün gayretler takdire şayandır; fakat bu uğurda gösterilen çabalar hedefe yönelik olduğu takdirde başarılı olabilir. Oysa iş dünyamızda sonuca veya hedeflere veya daha da önemlisi vizyonun gerçekleştirilmesine yönelik “Stratejik Plan” yapma konusunda ciddi eksiklikler olduğu gözlemlenmektedir.

Temel olarak strateji, “uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol” anlamına gelmektedir. Şirketlerin ana amaçları nedir? Kar etmek, gelecekte de var olmaktır. Bir işletme kuranların çoğusu, şu ya da bu şekilde, az veya çok, kısa vadede veya piyasa onu yutuncaya kadar, başka bir ifadeyle ürettiği veya pazarladığı şey emtialaşıncaya kadar kar elde edebilir. Fakat gelecekte de şirketin varlığını teminat altına almaya yönelik çalışmalar(stratejik planlama) yapmak ayrı bir meseledir ki, işte bu kısım iş dünyamızda önemli oyuncular hariç olmak üzere ya bilinmemektedir ya da ihmal edilmektedir. Stratejik planlama, bir kurumun geleceğe güvenle bakabilmesinin en önemli göstergesidir. Bu nedenle geleceğe güvenle bakabilmeyi düşünen iş adamlarımızın, yöneticilerimizin “Stratejik Plan” meselesi üzerine ciddiyetle kafa yormaları gerekmektedir. Özel olarak şirketlerinin, genel olarak da Türkiye’nin dünya bazında rekabet edebilmesi buna bağlıdır diye düşünmekteyim.

Son dönemlerin en popüler terimidir “inovasyon”. Temel mantığı farklılık oluşturmaya dayanır. Üzerine ciltler dolusu kitap ve makale yazıldı ki, yazılmaya da layıktır. Adında inovasyon kelimesini barındıran kitaplar, insanın doğasında bulunan sürekli değişim arzusundan istifade ile çok satanlar arasında yer alabildiler. Oysa bana göre bir kurumu rakiplerinden ayıracak, onu farklı ve fark edilir kılacak olan şey sahip olduğu vizyonudur. Vizyon ne kadar gerçekçi ve heyecan verecek şekilde belirlenirse şirket içerisindeki birliği, bütünlüğü de o ölçüde sağlayacaktır. Bundan dolayı vizyon belirleme işi zor ve zevkli bir iştir ki, çevresi ile olan iletişiminin kalitesi vizyonun başarılı olmasında kritik bir öneme sahiptir. Binaenaleyh vizyonun etkin iletişimini sağlamak gerekmektedir. Vizyonunu ve stratejisini açık, anlaşılır bir şekilde ortaya koyan ve uygulayan şirketler aşağıdaki temel yararları sağlarlar:

Vizyonun netleşmesi, patronların, müdürlerin, şeflerin ve işçilerin ve hatta arasıra iş yerine uğrayan eşlerinin veya çocuklarının(istisnalar kaideyi bozmaz) aynı yönde kürek çekmelerini sağlar;

Vizyona hizmet etmeyen işlere zaman, emek ve para harcanmasını engeller;

Yapısı gereği dinamik ve değiştirilebilir olduğundan iş yaşamının monotonluğunu kırar;

Kişisel beklenti ve çıkarların şirketin uzun dönem hedeflerinin önüne geçmesini engeller;

Vizyon, başarı için gerekli olan odaklanmayı sağlayarak kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlar.

Yukarıda belirttiğimiz faydaların elde edilebilmesi, yani vizyonun gerçekleşebilmesi ise etkili bir stratejik planla mümkündür.

Bir sonraki bölümde etkili bir stratejik planın nasıl yapılabileceği üzerinde duracağız.

Tekrar görüşünceye değin hoşça kalınız.

 

İbrahim Hakkı Damat

 

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku