burada HAYAT var!
Web Sitemize Hoş Geldiniz

Mevsimlik İşçilerde Kıdem Tazminatı

224

MEVSİMLİK İŞLERDE ÇALIŞANLARA KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR Mİ?

Yılın belirli dönemlerinde diğer zamanlarında işin hiç yapılamadığı, sürekli yapılan işlere mevsimlik iş denir. Bu işlerde çalışanlara da mevsimlik işçi denir. Mevsimlik iş sözleşmeleri, işçi ile işveren arasında bir sonraki dönemi kapsayan anlaşmaların olmadığı durumlarda, ilgili mevsim sonunda sona ermektedir.

Mevsimlik iş sözleşmeleri genellikle, tarla, tarım, otelcilik, turizm işletmelerinde, yapı ve yol işlerinde, turistik bölgelerde faaliyet gösteren lokanta ve eğlence yerleri vb. işlerde çalışan işçilerle yapılır.

4857 sayılı İş Yasasında mevsimlik iş sözleşmeleri ile ilgili düzenleme yapılmamıştır. Mevsimlik İş sözleşmelerinin uygulaması Yargıtay kararlarına göre devam etmektedir.

Mevsimlik iş sözleşmelerinde, işçinin yapacağı işin konusu, işçinin sözleşme konusu işin mevsimlik bir süre için yapılacağı, mevsim sonu itibarıyla iş sözleşmesinin askıda kalacağı, yeni mevsim itibarıyla işçinin yeniden işe çağrılacağı hususlarının açık biçimde hükme bağlanması gerekmektedir.

Çağrı üzerine çalışma şekline benzemekle birlikte, mevsimlik iş sözleşmesinde işçinin çalışacağı dönemlerin belirli olması bu iki sözleşme arasındaki en önemli farklılığı oluşturmaktadır.

İşçinin çalışması birkaç mevsimi kapsayacak ve devam edecek şekilde ise mevsim bitmesiyle iş sözleşmesi sona ermez. Mevsimlik iş sözleşmelerinde, işçinin çalışmadığı iki mevsim arasında geçen sürede iş sözleşmesi askıda kalmaktadır.

İşverenin yeni mevsim başlangıcında işyerinde çalışmaları başlatması durumunda eski mevsim döneminde çalışan işçilere işyerinde yeniden çalışılmaya başlandığının bildirilmesi gerekmektedir.

Bu askı durumunda işçinin iş görme borcu, işverenin ise ücret ödeme borcu söz konusu olmamaktadır.

Mevsimlik işlerde, işveren mevsim sonunda işçisine yeni mevsimde işe almayacağını ihbar ettiğinde iş sözleşmesi mevsim bitiminde son bulur. Yargıtay son dönemlerde askı halinin en çok iki mevsim dönemi için devam edeceği, iki mevsim geçtikten sonraki mevsim başlangıcında faaliyete başlanmamış ve mevsimlik işçi işe çağrılmamışsa iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği sonucuna varmaktadır.

Mevsimlik çalışan işçilerin kıdem tazminatını hesaplarken, çalışılan ve çalışılmış gibi sayılan süreler dikkate alınarak son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacaktır.

Başka bir deyişle, mevsimlik çalışma dönemlerinde fiilen çalışılan ve kanunen çalışılmış gibi sayılan günler bordro ve diğer belgelerden tespit edilerek bulunacak hizmet süresine göre kıdem tazminatının hesaplanması gerekmektedir.

Nadiren de olsa, iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde her mevsimin bir yıl kabul edileceğine ilişkin hükümler konulabilmektedir. Bu yönde iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesinde her mevsimin bir yıl kabul edileceğine ilişkin hüküm varsa, bu durumda her mevsim bir yıl olarak dikkate alınacaktır.

Ülkemizde mevsimlik işlerde çalışanlara genellikle her yıl tekrarlansa dahi tazminat ödenmemekte işçiler de tazminat hakları olduğunu bilmediklerinden işvereninden tazminat talep etmemektedirler.

Sevgiyle kalın,

Oktay ATALAY

İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku